Chytrá měření a vizualizace hluku

Měření

Přesná kontinuální měření hladin hluku v třídě přesnosti 1. Vzorkovací frekvence od 125ms, možnost měření celkové hladiny akustického tlaku nebo frekvenční analýza v 1/1 a 1/3 oktávovém pásmu. Měřicí sítě od jednoho bodu po stovky senzorů v síti.

Analýza

Zpracování a vyhodnocení naměřených dat od jednorázového vzorku po soubor dat z ročního měření v desítkách bodů s vzorkováním po jedné vteřině. Diagnóza dat na základě dlouhodobého sledování opakovaných událostí, vyhodnocení statistických dat.

Vizualizace

Znázornění výsledků měření z jednoho či stovek senzorů v reálném čase. Vizualizace velikých datových souborů s analytickými poznámkami. Vytváření modulů pro externí znázornění výsledků u třetích stran. Přizpůsobitelné exporty naměřených dat.

Realizované projekty

 

Kontaktujte nás

Palo Alto HiTec Solutions Czech s.r.o.

  • Na Vypichu 1078/22A
    162 00 Praha 6
  • +420 602 303 894
  • info@smartnoise.cz